ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Τα επινεφρίδια είναι δύο αδένες που βρίσκονται πάνω από τα νεφρά.

Είναι μικροί και παράγουν διάφορες ορμόνες.

Ανατομικά είναι σαν ένα πορτοκάλι: Εξωτερικά βρίσκεται ο φλοιός και εσωτερικά ο μυελός.

Ο φλοιός παράγει 3 είδη ορμονών: τη γνωστή κορτιζόλη, την αλδοστερόνη και τα ανδρογόνα του επινεφριδίου.

Ο μυελός παράγει τις κατεχολαμίνες, τη γνωστή αδρεναλίνη και τη νοραδρεναλίνη.

Συμμετέχουν δηλαδή στην αντίδραση του σώματος στο στρες.

Αρκετά συχνά, σε έλεγχο με αξονική ή μαγνητική στην κοιλιά βρίσκονται τυχαία μορφώματα στα επινεφρίδια τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από Ενδοκρινολόγο εάν παράγουν περισσότερες από το φυσιολογικό από τις πιο πάνω ορμόνες.

Εάν συμβαίνει αυτό μπορεί να υπάρχει αυξημένη αρτηριακή πίεση ή/και σύνδρομο Cushing ή και  διάφορα άλλα προβλήματα.

μόρφωμα επινεφριδίου
υπεραλδοστερονισμός
 
σύνδρομο Cushing
φαιοχρωμοκύττωμα

Endo Center Kaouri © 2020 All rights reserved ®  

 

Για να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστοτόπο σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης (μπορείτε να τους διαβάσετε αναλυτικότερα κάνοντας κλικ στο πράσινο κουμπί "'Όροι χρήσης" στο Δεξιό μέρος της σελίδας)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι ενημερωτικού και μόνο χαρακτήρα και είναι γραμμένες σε απλή γλώσσα . Ως ενημερωτικές μόνο,  πρέπει να θεωρηθούν και οι πληροφορίες που παρέχονται από ιστοσελίδες  οι οποίες αναδύονται ως εξωτερικοί σύνδεσμοι από την παρούσα ιστοσελίδα είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. Τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα σε μη ιατρική ορολογία και ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες δημοσιεύονται σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά.

Τα κείμενα αυτά προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς συνοπτικής ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων. Αποτελούν γενικότερες πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή στο σύνολο των ασθενών ούτε μπορεί  να θεωρηθούν ως ιατρικές συμβουλές. Η αναγκαιότητα διενέργειας ή μη, μίας διαγνωστικής εξέτασης, καθορίζεται με βάση τη διαγνωστική προσέγγιση που ακολουθεί ο εκάστοτε θεράπων ιατρός, καθώς δεν έχουν εφαρμογή όλες οι εξετάσεις στο σύνολο των παθήσεων ή/και των ασθενών.

Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση του ασθενούς και σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και σημείων σας συμβουλεύουμε να απευθύνεστε σε ιατρό για σωστή ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματός σας.

 

Η ιστοσελίδα αυτή κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα wix.com  Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτή ελήφθησαν από την πλατφόρμα wix.com πλην μερικών που ανήκουν στην προσωπική συλλογή της ιατρού Σ. Καουρή Ενδοκρινολόγου - Διαβητολόγου.

 

Το λογότυπο και το όνομα Endo Center Kaouri υπόκεινται σε καθεστώς κατακράτησης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η βέλτιστη εμφάνιση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται μέσω Chrome.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στις 1/8/20 ώρα  1AM

Subscribe for Updates and news of our Medical Center