ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

- Anastasilakis ADPolyzos SAMakras PAubry-Rozier BKaouri SLamy O.

Clinical Features of 24 Patients With Rebound-Associated Vertebral Fractures After Denosumab Discontinuation:

Systematic Review and Additional Cases

Journal of Bone Mineral Research. 2017 Jun;32(6):1291-1296

- Σ. Καουρή, Β. Βλασοπούλου

Τοξικό αδένωμα-Τοξική Oζώδης Βρογχοκήλη

Εγχειρίδιο Ενδοκρινολογίας Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (2014-2015)

- Σ. Καουρή, Γ Ιωαννίδης

Συντηρητική θεραπεία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Νοσοκομειακά χρονικά (2013),

 ΤΟΜΟΣ 75, Συμπληρωματικό ΤΕΥΧΟΣ 1, 86-93

-  Σ. Καουρή, Β. Βλασοπούλου 

 Μεταβολικές αλλαγές μετα απο βαριατρική επέμβαση. Νοσοκομειακά χρονικά (2012) 

ΤΟΜΟΣ 74,ΤΕΥΧΟΣ 1-3, 124-131

- Lazaros T. Sichletidis, Diamantis Chloros, Ioannis Tsiotsios, Ioannis Kottakis, 

Ourania Kaiafa, Stella Kaouri, Alexandros Karamanlidis, Dimitrios Kalkanis, Sotirios Posporelis

“High Prevalence of smoking in Northern Greece” .

Primary Care Respiratory Journal” (2006)15 , 92-97

- Αλεβετσοβίτης Γ, Γιαννόγλου Δ, Chaanine A, Καουρή Σ, Μεταξάς Ε, Σαραμάντου Ι, Μυρωνίδου Τζουβελέκη Μ.

Τα νέα συνδυασμένα εμβόλια. Γαληνός, 44;1 (81-91) 2002

 

 
 

Subscribe for Updates and news of our Medical Center

Endo Center Kaouri © 2021 All rights reserved ®  

 

Για να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστοτόπο σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης (μπορείτε να τους διαβάσετε αναλυτικότερα κάνοντας κλικ στο πράσινο κουμπί "'Όροι χρήσης" στο Δεξιό μέρος της σελίδας)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι ενημερωτικού και μόνο χαρακτήρα και είναι γραμμένες σε απλή γλώσσα . Ως ενημερωτικές μόνο,  πρέπει να θεωρηθούν και οι πληροφορίες που παρέχονται από ιστοσελίδες  οι οποίες αναδύονται ως εξωτερικοί σύνδεσμοι από την παρούσα ιστοσελίδα είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. Τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα σε μη ιατρική ορολογία και ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες δημοσιεύονται σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά.

Τα κείμενα αυτά προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς συνοπτικής ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων. Αποτελούν γενικότερες πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή στο σύνολο των ασθενών ούτε μπορεί  να θεωρηθούν ως ιατρικές συμβουλές. Η αναγκαιότητα διενέργειας ή μη, μίας διαγνωστικής εξέτασης, καθορίζεται με βάση τη διαγνωστική προσέγγιση που ακολουθεί ο εκάστοτε θεράπων ιατρός, καθώς δεν έχουν εφαρμογή όλες οι εξετάσεις στο σύνολο των παθήσεων ή/και των ασθενών.

Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση του ασθενούς και σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και σημείων σας συμβουλεύουμε να απευθύνεστε σε ιατρό για σωστή ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματός σας.

 

Η ιστοσελίδα αυτή κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα wix.com  Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτή ελήφθησαν από την πλατφόρμα wix.com πλην μερικών που ανήκουν στην προσωπική συλλογή της ιατρού Σ. Καουρή Ενδοκρινολόγου - Διαβητολόγου.

 

Το λογότυπο και το όνομα Endo Center Kaouri υπόκεινται σε καθεστώς κατακράτησης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η βέλτιστη εμφάνιση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται μέσω Chrome.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στις 24/1/21 ώρα  11am