ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

 

 

Ιατρική ομάδα

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση της ενδοκρινικής υπέρτασης απαιτεί τη συνεργασία Καρδιολόγου ή Παθολόγου και Ενδοκρινολόγου

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Η διάγνωση της ενδοκρινικής υπέρτασης είναι συχνότερη σε άτομα μικρότερα από 40 ετών τα οποία έχουν υπέρταση.

Ενδοκρινική υπέρταση ονομάζεται η αυξημένη πίεση στο σώμα η οποία οφείλεται σε διαταραχή διαφόρων ορμονών. 

Παραδείγματα περιπτώσεων ενδοκρινικής υπέρτασης:

1. Η υπερπαραγωγή κατεχολαμινών - είτε από επινεφριδιακά (φαιοχρωμοκύττωμα) είτε από εξωεπινεφριδιακά μορφώματα (παραγαγγλιώματα)

2. Η υπερπαραγωγή αλδοστερόνης είτε από αμφοτερόπλευρη υπερπλασία επινεφριδίων είτε από μονήρες αδένωμα του επινεφριδίου (αλδοστερόνωμα) είτε από σπάνιες περιπτώσεις οπως είναι ο υπεραλδοστερονισμός ο οποίος υφίεται με τα γλυκοκορτικοειδή

3. Η υπερκορτιζολαιμία -συνδρομο Cushing- η οποία οφείλεται σε υπερέκκριση κορτιζόλης και κατάργηση του νυχθήμερου ρυθμού της. Η υπερκορτιζολαιμία διαχωρίζεται σε ACTH εξαρτώμενη (νόσος Cushing και έκτοπο Cushing) και μη-ACTH εξαρτώμενη η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά σε αδένωμα του επινεφριδίου.

4. Ο υπερθυρεοειδισμός. Σε  αυτές τις περιπτώσεις η αυξημένη πίεση μπορεί να συνδυάζει με ταχυκαρδία ή/και αρρυθμίες

5. Ο υποθυρεοειδισμός. Μπορεί να συνυπάρχει με οίδημα ή συλλογή περικαρδιακού υγρού.

 

Πότε ένας ασθενής με αυξημένη πίεση (υπέρταση) πρέπει να ελεγχθεί για ενδοκρινική υπέρταση;

 

1. Άτομα τα οποία εμφανίζουν υπέρταση πριν από την ηλικία των 40 ετών, 

2. Άτομα τα οποία εμφανίζουν μη ελεγχόμενη πίεση (πχ τη συστολική "ψηλή" πίεση ΣΑΠ>160mmHg) παρά τη λήψη αντιϋπερτασικής αγωγής

3. Άτομα με οικογενειακό ιστορικό εμφάνισης υψηλής πίεσης σε ηλικίες μικρότερες των 40 ετών

4. Άτομα με υψηλή πίεση και υποκαλιαιμία (χαμηλή τιμή καλίου)

5. Άτομα νεαρής ηλικίας <40 που εμφανίζουν υπερτασική κρίση με συνοδά συμπτώματα τάσης για έμετο, ψυχρής εφίδρωσης, κεφαλαλγίας

συνιστάται να υποβληθούν σε έλεγχο προς αποκλεισμό ή επιβεβαίωση ενδοκρινικού αιτίου της υψηλής τους πίεσης.

 

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση της ενδοκρινικής υπέρτασης απαιτεί τη συνεργασία Καρδιολόγου ή Παθολόγου με τον Ενδοκρινολόγο

 

Subscribe for Updates and news of our Medical Center

Endo Center Kaouri © 2021 All rights reserved ®  

 

Για να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστοτόπο σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης (μπορείτε να τους διαβάσετε αναλυτικότερα κάνοντας κλικ στο πράσινο κουμπί "'Όροι χρήσης" στο Δεξιό μέρος της σελίδας)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι ενημερωτικού και μόνο χαρακτήρα και είναι γραμμένες σε απλή γλώσσα . Ως ενημερωτικές μόνο,  πρέπει να θεωρηθούν και οι πληροφορίες που παρέχονται από ιστοσελίδες  οι οποίες αναδύονται ως εξωτερικοί σύνδεσμοι από την παρούσα ιστοσελίδα είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. Τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα σε μη ιατρική ορολογία και ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες δημοσιεύονται σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά.

Τα κείμενα αυτά προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς συνοπτικής ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων. Αποτελούν γενικότερες πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή στο σύνολο των ασθενών ούτε μπορεί  να θεωρηθούν ως ιατρικές συμβουλές. Η αναγκαιότητα διενέργειας ή μη, μίας διαγνωστικής εξέτασης, καθορίζεται με βάση τη διαγνωστική προσέγγιση που ακολουθεί ο εκάστοτε θεράπων ιατρός, καθώς δεν έχουν εφαρμογή όλες οι εξετάσεις στο σύνολο των παθήσεων ή/και των ασθενών.

Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση του ασθενούς και σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και σημείων σας συμβουλεύουμε να απευθύνεστε σε ιατρό για σωστή ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματός σας.

 

Η ιστοσελίδα αυτή κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα wix.com  Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτή ελήφθησαν από την πλατφόρμα wix.com πλην μερικών που ανήκουν στην προσωπική συλλογή της ιατρού Σ. Καουρή Ενδοκρινολόγου - Διαβητολόγου.

 

Το λογότυπο και το όνομα Endo Center Kaouri υπόκεινται σε καθεστώς κατακράτησης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η βέλτιστη εμφάνιση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται μέσω Chrome.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στις 24/1/21 ώρα  11am