Αναζήτηση
  • Dr Stella Kaouri

Συσχέτιση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI Body Mass Index) με τα επίπεδα των επινεφριδιακών ανδρογόνων


25% των γυναικών με σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών έχει υψηλά επίπεδα επινεφριδιακών ανδρογόνων.

Η συσχέτιση των ανδρογόνων με την παχυσαρκία που συνυπάρχει αρκετά συχνά με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών δεν έχει διερευνηθεί καλά μέχρι τώρα.

Στο τεύχος Ιανουαρίου του 2015, του Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, σε μια προοπτική μελέτη ασθενών-μαρτύρων βρέθηκε ότι οι γυναίκες με χαμηλότερο βάρος-χαμηλότερο BMI είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα επινεφριδιακών ανδρογόνων DHEA-S αλλά και ανδροστενδιόνης. Οι παχύσαρκες γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είχαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης σε σχέση με τις αδύνατες

Πηγή:

Adrenal androgen excess and body mass index in polycystic ovary syndrome

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 16th of December 2014

#ανδρογόνα #παχυσαρκία #πολυκυστικέςωοθήκες

12 προβολές

Endo Center Kaouri © 2020 All rights reserved ®  

 

Για να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστοτόπο σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης (μπορείτε να τους διαβάσετε αναλυτικότερα κάνοντας κλικ στο πράσινο κουμπί "'Όροι χρήσης" στο Δεξιό μέρος της σελίδας)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι ενημερωτικού και μόνο χαρακτήρα και είναι γραμμένες σε απλή γλώσσα . Ως ενημερωτικές μόνο,  πρέπει να θεωρηθούν και οι πληροφορίες που παρέχονται από ιστοσελίδες  οι οποίες αναδύονται ως εξωτερικοί σύνδεσμοι από την παρούσα ιστοσελίδα είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. Τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα σε μη ιατρική ορολογία και ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες δημοσιεύονται σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά.

Τα κείμενα αυτά προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς συνοπτικής ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων. Αποτελούν γενικότερες πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή στο σύνολο των ασθενών ούτε μπορεί  να θεωρηθούν ως ιατρικές συμβουλές. Η αναγκαιότητα διενέργειας ή μη, μίας διαγνωστικής εξέτασης, καθορίζεται με βάση τη διαγνωστική προσέγγιση που ακολουθεί ο εκάστοτε θεράπων ιατρός, καθώς δεν έχουν εφαρμογή όλες οι εξετάσεις στο σύνολο των παθήσεων ή/και των ασθενών.

Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση του ασθενούς και σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και σημείων σας συμβουλεύουμε να απευθύνεστε σε ιατρό για σωστή ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματός σας.

 

Η ιστοσελίδα αυτή κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα wix.com  Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτή ελήφθησαν από την πλατφόρμα wix.com πλην μερικών που ανήκουν στην προσωπική συλλογή της ιατρού Σ. Καουρή Ενδοκρινολόγου - Διαβητολόγου.

 

Το λογότυπο και το όνομα Endo Center Kaouri υπόκεινται σε καθεστώς κατακράτησης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η βέλτιστη εμφάνιση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται μέσω Chrome.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στις 1/8/20 ώρα  1AM

Subscribe for Updates and news of our Medical Center